Algoritmy číslicového třídění (Radix sort)

Pokud Vás zajímají Algoritmy číslicového třídění, pak jste na správném místě. Zabýval jsem se těmito algoritmy na závěr bakalářského studia informatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci svého závěrečného projektu.

Tyto stránky mohou pomoci všem, kteří se chtějí podrobněji seznámit s těmito algoritmy a chtějí pochopit principy, na kterých jsou tyto algoritmy postaveny, jak z důvodu studia, tak z důvodu uvažované implementace v nějakém projektu.

Krátký popis projektu

Dozvíte se, že existují čtyři základní druhy číslicových algoritmů. Moje práce se skládá z popisu fungování těchto algoritmů, jejich implementace v jazyce C# a z výsledků jejich vzájemného porovnávání mezi sebou s různými daty na vstupu. Obsahuje také porovnání všech těchto algoritmů s klasickým třídícím algoritmem Quicksort.

Součástí mé práce je i didaktický a testovací program RadixSortAlgorithms, který názorně vysvětluje způsob fungování těchto metod a s pomocí diagramů ukazuje způsob třídění. Tato aplikace obsahuje i testovací část, která umožňuje porovnávat tyto algoritmy mezi sebou (a s algoritmem Quicksort) s různými vlastnostmi dat na vstupu.

Zde tedy předkládám text bakalářské práce s popisem algoritmů a kódy všech 4 třídících algoritmů v programovacím jazyce C#, výsledky porovnávacích testů algoritmů, testovací a didaktický program včetně jeho zdrojového kódu.

Projekt ke stažení

Text práce ve formátu PDF.
Celý projekt (text, program i zdrojové kódy) v archívu ZIP.

Kontakt

Pro dotazy použijte email, pokud budu vědět, rád odpovím: milan(tečka)sumpik(zavináč)seznam(tečka)cz

Užijte si studium!
Milan Šumpík
* * *

Tyto stránky byly napsány pomocí jazyka Markdown. Texty, program i kódy jsou volné - viz. podmínky univerzity www.upol.cz .
(c) Milan Šumpík, AIK07, únor 2012